Çalışma Alanları
•Milli Eğitim Bakanlığı,
•Adalet Bakanlığına bağlı;
•Aile ve çocuk mahkemeleri,
•Çocuk ıslahevleri ve cezaevleri,
•İçişleri Bakanlığı,
•Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı,
•Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı;
•Çocuk yetiştirme yurtları,
•Huzurevleri,
•Toplum merkezleri,
•Kreş ve gündüz bakımevleri,
•Özürlüler İdaresi Başkanlığı,
•Sağlık kuruluşları,
•Üniversitelerin mediko-sosyal merkezleri ve hastaneleri,
•Yerel yönetimler,
•Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları olmak üzere STK’lar
•Özel sosyal hizmet kuruluşları gelmektedir.

Etiket: Çalışma Alanları